Translation of Ukrainian Message:

 

By honoring the Ukrainian community, in an unanimous vote that passed the resolution initiated by the Republicans, the Senate would like to recognize the benefits/blessings the Slavic culture has to offer to America. Immigrants that came from Communist countries in pursuit of freedom and liberty, brought people with hard working ethics, and conservative, honest morals. With bright intelligent minds, many Slavic people were able to succeed and provide well for their families, which would have been very difficult to do in the countries they immigrated from. This benefits everyone in our communities, and in general, our nation, by improving our economy. Nonetheless, as our children and their children are becoming the future generations, we can clearly see the lines being blurred between right and wrong as well as the rights of the American people being taken away. Now is the time, more than ever, to unite and stand up against the socialistic ideologies and fight for our future, our children’s future, and the future of America. If we don’t stand up for what we believe in, America could disintegrate into the state of the countries that most people fled from.  Change starts in our communities with our appointed leaders that we choose and vote for. Those leaders carry on our voices to the state and fight for our values. Therefor, every voice counts and every vote makes a difference. We need to work hard to vote in the best candidate that will fight for the hardworking Americans because achieving prosperity is one thing, but maintaining and growing it takes continuous work, especially for the prosperity and freedom of a nation.

 

Вшановуючи українську громаду, одностайним голосуванням, яке прийняло резолюцію, ініційовану республіканцями, Сенат хотів би визнати переваги та благословення, які може запропонувати слов’янська культура Америці. Іммігранти, які переїхали із комуністичних країн шукаючи свободою, принесли людей які мають працелюбну етику і консервативну, чесну мораль. З яскравими розумними розумами багато слов’ян мали змогу досягти успіху і забезпечити свої сім’ї, що було б дуже важко зробити в країнах, з яких вони емігрували. Це приносить користь кожному в наших громадах, і взагалі, нашій нації, покращуючи нашу економіку. Тим не менш, коли наші діти та їхні діти стають майбутніми поколіннями, ми можемо чітко бачити розмитість ліній між правильним і неправильним, а також як бореться Демократична партія, щоб відбирати права американського народу. Настав час, як ніколи, об’єднатися і протистояти соціалістичним ідеологіям і боротися за наше майбутнє, майбутнє наших дітей і майбутнє Америки. Якщо ми не будемо відстоювати те, у що віримо, Америка може розпастись у стан країн, з яких більшість людей тікали. Зміни починаються в в наших громадах з призначеними нами лідерами, за які ми вибираємо і. Ці лідери ведуть наш голос до держави і борються за наші цінності та прозби. Таким чином, кожний голос має значення. Ми повинні наполегливо працювати, щоб голосувати за кращого кандидата, який буде боротися за працелюбних американців, тому що досягнення процвітання – це одне, а збереження і розвиток вимагає постійної роботи, особливо для процвітання і свободи нації.